27.04.2011 г. Отбори от цялата страна ще се състезават в ПГСС „Царица Йоанна”.

Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна”- гр. Пазарджик е домакин на Националното състезание „Млад фермер”. На 28, 29 и 30 Април 2011г. тук ще се проведе Националният етап за Република България в три основни направления : „Механизация”, „Растениевъдство” и „Животновъдство” . Организатор на състезанието е Министерство на образованието и науката, а партньор – Аграрен университет – гр. Пловдив.

              Младост, знания, умения отборно и индивидуално ще се срещнат и ще премерят сили, защото участници в състезанието са ученици, обучаващи се по професии от направление „Селско стопанство” от професионалните гимназии в България, а целта на състезанието е: демонстриране на придобити теоретични и практически знания и компетенции по растениевъдство, животновъдство, земеделска техника и умения за работа в екип.