,,Заедно ще тръгнем, дойде ли Гергьовден“

Под този надслов премина Представителната изява на извънкласни, клубни и дейности с професионална практическа насоченост в ПГСС,,Царица Йоанна“. Събитието уважиха г-жа Дора Дулчева-Величкова, Началник на РУО-Пазарджик,г-жа Гергана Колчакова-Директор на Регионалния център за приобщаващо образование, г-н Руков- кмет на с. Црънча и собственик на ,,Агро Црънча“, г-н Спасов - кмет на Братаница и наш спонсор, партньори и работодатели, директори, учители и ученици от основни училища в региона.

Continue Reading,,Заедно ще тръгнем, дойде ли Гергьовден“