Преустановяване на учебните занятия от 18.01.2023г до 24.01.2023г. включително

На основание Заповед на Министъра на образованието и науката с №РД09-60/17.01.2023г. във връзка със Заповед № РД-01-93/16.01.2023г. на директора на Регионалната здравна инспекция - Пазарджик, дните от 18.01.2023г. до 24.01.2023г.…

Continue ReadingПреустановяване на учебните занятия от 18.01.2023г до 24.01.2023г. включително