ТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ

На основание писмо с изх. №9105/15.09.2023г. на Министъра на образованието и науката е получено разрешение за допълнителна поправителна сесия за учениците, които не са положили успешно поправителните изпити за учебната…

Continue ReadingТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ

Проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+

На 26.09 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе вътреучилищно обучение на тема " Демократичният живот в Европейския съюз- граждански права и задължения"

Continue ReadingПроект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+

Посещение до Мелник

,,Ако у нас има град, който е изкаран сякаш от приказките, то това е Мелник“ В това се убедиха учениците и учителите от ПГСС,, Царица Йоанна“, които посетиха най-малкия град в България и се насладиха на неговата неповторима романтика.

Continue ReadingПосещение до Мелник

Тържество в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик, посветено на 15 септември

Новата учебна година официално бе открита на 15.09.2023 година в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик.

Continue ReadingТържество в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик, посветено на 15 септември