График за обучение на учениците от 8 до 12 клас в периода 10.05 – 28.05.2021г.

Съгласно заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката от 10.05.2021 г. до 28.05.2021 г. учениците ще се обучават присъствено от осми до дванадесети клас при спазването на следния график: а) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас; б) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10, 11 и 12 клас.

Continue Reading График за обучение на учениците от 8 до 12 клас в периода 10.05 – 28.05.2021г.