16.03.2011 г. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ „Млад Фермер” в ПГСС „ЦАРИЦА ЙОАННА”

На 15.03.2011 г. в ПГСС „Царица Йоанна”се проведе вътрешноучилищно състезание „ Млад Фермер” и беше излъчен училищен отбор по дисциплини:

× животновъдство – Петър Анев -12 В клас

× растениевъдство – Тодор Кузев – 12Б клас

× механизация на ССТ – Иван Пешков – 11В клас

с ръководител инж. Васил Бадьоков.

  Отличените участници ще представят училището на регионалното състезание „ Млад Фермер” в гр. Първомай от 28.03 – 30.03. 2011 г.