120 години ПГСС „Царица Йоанна“

На южния бряг на Марица,

в равна и плодородна земя

израства училище ново

и сбира за знания жадни сърца   

Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик отбеляза своята 120-годишнина. Ученици, учители и десетки гости бяха потопени в празничната атмосфера, изпълнена с магията на словото, музиката и танца.

Училището е свещен храм, в който ритуално се  вграждат човешки съдби.

Историята на всяко училище е маркирана във времето от трите негови опори: сграда- учители- ученици.  И докато камъкът, тухлата и бетонът просъществуват дълго, то хората, които са вдъхнали живот и са му давали „душа”, остават в летописа му само чрез делата си. Но именно делата правят историята, облика и визията на училището. Поради това точно хората, минали през училището година след година, ден по ден, буква по буква са писали и продължават да пишат най–новата история на училището си.

      Училищата, както и хората, имат свои биографии, но техните мащаби са несъизмерими, защото в живота на едно училище като в свещен храм ритуално се вграждат човешки съдби.

         В летописа на гимназията „в луд кръговрат се завъртат“ съдбите и мечтите на нови поколения- и днешните учители и ученици на ПГСС „Царица Йоанна“

         Горди сме със своите традиции, изпълнени сме с дръзновение в своето настояще, но и уверено гледаме към бъдещето си.