11.03.2011 г. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ „Млад Фермер” в ПГСС „ЦАРИЦА ЙОАННА”

 На 15.03.2011г. от 13.30 часа ще се проведе вътрешно-училищно състезание „Млад Фермер”в три дисциплини:

1.  „Растениевъдство” – резитба на лозя и разпознаване на култури

2.  „Животновъдство” – оборка на животно и обслужване на доилен агрегат

3.  „Механизация” – майсторско управление на трактор по определен маршрут

      Желаещите за участие да се запишат при г-жа Й. Халачева – Гл. учител „ПОО” до 15.03.2011г. – 10 часа.

      Класиралите се на първо място във всяка дисцилина ще представят гимназията на регионалното състезание в гр. Първомай на 28, 29,30 Март 2011г.