11.03.2011 г. Важно за учениците от 12 клас

Във връзка с престоящите матури заявления за допускане до ДЗИ се подават в канцеларията на училището. В срок от 14.03 – 25.03. 2011 г.

Работно време от 7,30 до 16 часа.