You are currently viewing Родителска среща – Еразъм+

Родителска среща – Еразъм+

Ръководството на ПГСС „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик организира родителска среща във връзка с подготвителните дейности по пътуване на ученици от специалност „Механизация на селското стопанство“ по проект №2020-1-BG-KA102-078432 „Европейска практика в земеделието за ПГСС „Цаица Йоанна“, по програма Еразъм+.

Срещата ще се проведе на 08.09.2020г. от 17.00 часа в актовата зала на гимназията – Корпус 2.

Очакваме Ви!