You are currently viewing Обучителен курс “Внедряване на творчество и мислене в образователния процес“ по проект  2020-1-BG01-KA101-078263 „ По пътя към успеха”

Обучителен курс “Внедряване на творчество и мислене в образователния процес“ по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „ По пътя към успеха”

В обучителния курс “Внедряване на творчество и мислене в образователния процес“ по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „ По пътя към успеха” взеха участие колегите от МО „Професионално направление“ – инж. Янка Симпличева, инж. Георги Гатев и г-жа Петя Генова. Курсът се проведе в гр. Рига, Латвия в периода 21-28.08.2021 г. На участниците бяха предоставени специфични инструменти за вграждане на развитието на мисловните умения в учебните дисциплини. Разглеждаха примери от различни области на познанието. Всеки преподавател подготви разработването на поредица от уроци за интегрирано развитие на мисленето.
Съвместната работа с колегите от Словакия и Латвия беше интересна, приятна и много полезна. Освен че придобиха нови умения , участниците се докоснаха до културата на Словакия и Латвия .
Столицата Рига впечатли със своята старинна архитектура , със сгради шедьоври в стил ,,ар нуво“ и неподправена романтика, а Юрмала,най-големият град курорт в Латвия, очарова със северната красота на Балтийско море .