You are currently viewing „Игри на волята“ в ПГСС „Царица Йоанна“-град Пазарджик

„Игри на волята“ в ПГСС „Царица Йоанна“-град Пазарджик

Поредната проява, посветена на 125-годишнината на гимназията, се проведе на 8.ХI.2023 година. Интересният проект на учителите по физическо възпитание и спорт-Димитър Шевченко, Васил Кънов и Спаселена Якимова-предизвика интереса на гимназистите. Забавната викторина на спортна тематика провокира присъстващите. Следва щафетна игра, изискваща съобразителност, бързина и точност от двата отбора-„Орлите“ и „ Левски“. Съревнованието „Най-много крачета“ ангажира вниманието на любителите на футбола , а най-добрите получиха грамоти от директора на училището-инж.Георги Гатев. Всички спортисти бяха бурно аплодирани от публиката.