You are currently viewing Емпатия и диалог

Емпатия и диалог

Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова – учители в ПГСС „Царица Йоанна“, реализираха среща с гимназисти във връзка с ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Темата, която провокира сбирката, бе посветена на емпатията и диалога. Учениците наблюдаваха презентация, която обогати знанията им. Запознаха се с видовете емпатия, решаваха казуси по темата, дадоха лични примери. Интерес предизвика и представената препоръчителна литература за тийнейджъри. В края на срещата всеки от присъстващите постави в буркан блага дума. По време на следващата сбирка добрите слова ще бъдат анализирани.

Срещата се състоя в навечерието на Деня на думата благодаря – 11 януари. Чрез нея показваме уважение, лоялност, добро възпитание. Тя е вълшебна и може да направи нечий ден чудесен.