You are currently viewing Випуск 2019-та година!

Випуск 2019-та година!

Абитуриентите на ПГСС „Царица Йоанна” благодарят!

С песни, цветя и смях ВИПУСК 2019-та година казва: „Довиждане, училище!“ Те поемат по нов път, а ние им казваме: „Попътен вятър приятели!“

Ние, възпитаниците на ПГСС „Царица Йоанна” – ВИПУСК 2019-та година , Ви благодарим, скъпи учители! Благодарим за Вашето търпение,за Вашия професионализъм! Благодарим , че ни учехте винаги в клас да чувстваме себе си истински живи! Довиждане, учители любими, за нас Вие бяхте майка и баща. И ако днес сълзи в очите има, най – скъп букет от тях ще набера. И когато станем мъдри и големи хора, пак ще помним глъчката на двора. Ще помним дългата алея и лозята, потъналия в зеленина и ухаещ на люляци двор, ще помним всеки от Вас, скъпи учители! Благодарим Ви и Ви молим – запомнете ни! Ние сме 18 – годишни и в сърцата ни няма ни подлост , ни страх. И нека не останат само имената в дневника! А да бъдем тези дръзки млади хора, които са готови с живота лудо да се завъртят. Люлеем се ,но някъде отиваме – отдолу пръст ,а горе – небосвод !

ДОВИЖДАНЕ, УЧИЛИЩЕ! ЗДРАВЕЙ, ЖИВОТ!

Випуск 2019-та година