Име

Фамилия

Длъжност

1

Георги

Гатев

1. Директор, училище

2

Гергана

Ненкова

1. Заместник-директор, учебно-производствена дейност

3

Десислава

Дойкова

1. Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

4

Светлана

Янакиева

1. Учител, ресурсен

5

Цветанка

Атанасова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

6

Райна

Фърцова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

7

Росица

Пеева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

8

Анка

Хрискова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

9

Иван

Кючуков

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

10

Екатерина

Мардиросян - Филипова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

11

Никола

Икономов

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

12

Людмила

Господинова

1. Педагогически съветник

13

Снежана

Желязкова

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

14

Борислава

Сотирова

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

15

Иванка

Георгиева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

16

Вайде

Съртева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

17

Диана

Генова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

18

Димитър

Шевченко

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

19

Спаселена

Якимова

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

20

Йорданка

Халачева

1. Старши учител, практическо обучение

21

Янка

Газепова

1. Старши учител, теоретично обучение

22

Христина

Грудева

1. Учител, теоретично обучение

23

Ангел

Рупов

1. Старши учител, практическо обучение

24

Лазар

Лазаров

1. Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство

25

Петя

Генова

1. Старши учител, теоретично обучение

26

Ирина

Кръстева

1. Старши учител, теоретично обучение

27

Стоян

Костадинов

1. Учител, практическо обучение

28

Мариана

Ангелова

1. Старши учител, теоретично обучение

29

Иван

Кочев

1. Учител, теоретично обучение

30

Вергиния

Николова

1. Старши учител, теоретично обучение