Изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната година са:

Редовни

·         януарска - от 10 януари  до 10 февруари за учениците от VІІ-ми до ХІІ-ти клас включително;

·         април-май - от 23 април до 13 май за учениците от ХІІ –ти клас;

·         майска - от  23 април   до 23 май за учениците от VІІ-ми до ХІ-ти клас включително.

 

Редовни поправителни:

·         юлска - от  01 юни до 14 юли за учениците от VІІ-ми до ХІІ-ти клас включително ;

·         септемврийска    - от  01 септември до 13 септември за учениците от VІІ-ми до ХІІ-ти клас включително. 

 

 ! В срок до пет дни преди провеждането на всяка сесия, учениците подават писмено заявление до директора за съответната сесия, в което посочват по кои от определените им учебни предмети ще се явяват на изпити за завършване на дадения клас.

 

График и комисии за организиране и провеждане на януарска редовна изпитна сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2016/2017 г.