Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2017 -2018 година

 

 

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 

Сесия май -юни

*Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08:00 ч.

*   Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08:00 ч.

*   Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.

 

Сесия август - септември

*  Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08:00 ч.

* Втори държавен зрелостен изпит – 29 август  2018 г., начало 08:00 ч.

* Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.

 

 

2. График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2017 – 2018 г.

Сесия май - юни

Дейности

Срок

 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

05.03.2018 – 16.03.2018 г.

 

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2018 г.

 

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 18.05.2018 г.

 

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2018 г.

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2018 г.

 

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 13.06.2018 г.

 

Сесия август - септември

Дейности

Срок

 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

02.07.2018 – 13.07.2018 г.

 

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 24.08.2018 г.

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 24.08.2018 г.

 

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 10.09.2018 г.